5. Sınıf 4. Ünite İngilizce

Yayınlanma 5. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

5. Sınıf 4. Ünite Testi
Doğru şıkkı işaretleyiniz.

1.  ______ is your school bag? 
 A) Where
B) Who
C) What
D) They
 
2.  Give ______ a pen, please. 
 A) I
B) he
C) me
D) you
 
3.  ______ a good student! 
 A) Don't
B) Do
C) Are
D) Be
 
4.  ______ notebook is on the desk. 
 A) She
B) Her
C) He
D) I
 
5.  What ______ you got in your classroom? 
 A) is
B) has
C) have
D) don't
 
6.  ______ hit your friends! 
 A) Doesn't
B) Hasn't
C) Don't
D) Isn't
 
7.  ______ it a ruler? 
 A) Do
B) Have
C) Are
D) Is
 
8.  ______ you in the classroom? 
 A) Are
B) Is
C) Does
D) Have
 
9.  My pencils are ______ my pencil box. 
 A) in
B) have
C) an
D) and
 
10.  ______ cut your exam paper. 
 A) Be
B) Don't
C) Isn't
D) Haven't